Publisert Tittel Åpne
12. august 2019 Færre konkursar Artikkel
6. mai 2019 Liten auke i talet på konkursar Artikkel
5. februar 2019 Fleire konkursar i 2018 Artikkel
7. november 2018 Fleire konkursar Artikkel
16. august 2018 Fleire konkursar Artikkel
2. mai 2018 Auke i talet på konkursar Artikkel
21. februar 2018 4 557 konkursar i 2017 Artikkel
20. oktober 2017 Færre konkursar Artikkel
28. juli 2017 Færre til skifteretten Artikkel
21. april 2017 Fleire konkursar Artikkel