Artikler om investeringsindeks for detaljhandel

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Noe økte investeringer i detaljhandelen i 1. kvartal 2024 Artikkel 7. mai

  Sesongjusterte tall viser at investeringene i detaljhandelen økte med 4,9 prosent fra 4. kvartal 2023 til 1. kvartal 2024. Dette følger etter tre kvartaler med nedgang.

 2. Nedgangen i investeringer i detaljhandelen fortsatte i 4. kvartal 2023 Artikkel 12. februar

  Sesongjusterte tall viser at investeringene i detaljhandelen falt med 13 prosent fra 3. til 4. kvartal 2023. Dette følger etter nedgang i både 2. og 3. kvartal.

2023

 1. Fortsatt reduserte investeringer i detaljhandelen i 3. kvartal 2023 Artikkel 10. november

  Investeringene i detaljhandelen falt med 5,5 prosent fra 2. til 3. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kom etter en nedgang på 6,1 prosent fra 1. til 2. kvartal 2023.

 2. Lavere investeringer i detaljhandelen i 2. kvartal 2023 Artikkel 11. august

  Investeringene i detaljhandelen falt med 5,9 prosent fra 1. til 2. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Nedgangen kom etter at investeringene økte med 5,8 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023.

 3. Økte investeringer i detaljhandelen i 1. kvartal 2023 Artikkel 11. mai

  Investeringene i detaljhandelen økte med 6,0 prosent fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023, viser sesongjusterte tall. Det skjer etter at investeringene økte med 10 prosent for året som helhet i 2022 sammenliknet med 2021.

 4. Investeringene i detaljhandelen økte i 2022 Artikkel 9. februar

  Investeringene i detaljhandelen gikk marginalt ned med 0,9 prosent fra 3. til 4. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Samtidig steg investeringene i 2022 totalt sett og var betydelig høyere enn de siste årene før pandemien.

2022

 1. Lavere investeringer i detaljhandelen Artikkel 10. november

  Investeringene i detaljhandelen gikk ned med 5,0 prosent fra 2. til 3. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Samtidig ligger investeringsnivået betydelig høyere enn de siste årene før pandemien.

 2. Investeringsaktiviteten fortsetter å øke i detaljhandelen Artikkel 12. august

  Investeringene i detaljhandelen økte med 6,4 prosent fra 1. til 2. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall.

 3. Fortsatt økte investeringer i detaljhandelen Artikkel 11. mai

  Investeringene i detaljhandelen økte med 11 prosent fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022, viser sesongjusterte tall. Denne veksten kommer etter en samlet oppgang for hele fjoråret på 14 prosent sammenlignet med 2020.

 4. Investeringsaktiviteten i detaljhandelen økte i 2021 Artikkel 11. februar

  Investeringene i detaljhandelen var tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Dette runder av et år som samlet sett har hatt økt investeringsaktivitet sammenlignet med 2020.

2021

 1. Lavere investeringsaktivitet i detaljhandelen Artikkel 10. november

  Investeringene i detaljhandelen falt med 16 prosent fra 2. til 3. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne nedgangen kommer etter tre kvartaler med økte investeringer.

 2. Investeringsaktiviteten øker fremdeles i detaljhandelen Artikkel 13. august

  Investeringene i detaljhandelen økte med 15 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2021, viser sesongjusterte tall. Denne veksten fortsetter perioden med oppgang som har vart fra 3. kvartal 2020.