Situasjonen i norsk vareeksport er historisk sett helt eksepsjonell, viser statistikken over utenrikshandel med varer. Internasjonale forhold har ført til høye priser på viktige eksportvarer som olje, naturgass og aluminium. Samtidig har eksporten av fisk aldri vært høyere, med en verdi på 11,5 milliarder kroner i september. Dette bidro til at Eksport av andre varer enn råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip og oljeplattformer. var rekordstor og nesten 30 prosent høyere enn for ett år siden, målt i løpende priser. Den samlede verdien på norsk eksport av varer har satt nye rekorder tre måneder på rad.

Vareimporten økte med 10,0 prosent til 75,8 milliarder kroner i september. Dette er den nest høyeste importverdien som er målt i en enkeltmåned. Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. endte dermed på 53,7 milliarder kroner, det høyeste som er målt noensinne.

Figur 1. Handelsbalansen

Dobling av oljeeksporten

Råoljeeksporten mer enn doblet seg fra september i fjor og endte på 30,4 milliarder kroner. Verdien er imidlertid 5,0 prosent lavere enn i august i år. Oljeprisen endte på 628 kroner fatet, 268 kroner mer enn i september 2020. Antall eksporterte fat går også noe ned fra forrige måned, men ligger med sine 48,3 millioner fat 23,7 prosent høyere enn i september i fjor.

Høyeste verdi på naturgasseksporten noensinne

Verdien av naturgasseksporten endte på hele 48,7 milliarder kroner i september, en nær syvdobling fra september i fjor og den klart høyeste eksportverdien målt i en enkeltmåned noensinne. Den store økningen skyldes historisk høye gasspriser i september i år sammen med historisk lave priser for 12 måneder siden. Det ble utført 8,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i september, 8,0 prosent mer enn i fjor.

Figuren viser eksport av råolje (millioner fat) og oljepris (kroner per fat) fra september 2016 til september 2021.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Rekordhøy fiskeeksport i september

Fastlandseksporten endte på 49,1 milliarder kroner i september, 29,9 prosent mer enn samme måned i fjor.

Verdien av fiskeeksporten beløp seg til 11,5 milliarder kroner i september, en økning på 23,2 prosent fra foregående måned og 39,0 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Aldri før har verdien av fiskeeksporten vært så høy i en enkeltmåned. Det ble utført fersk hel laks for rekordhøye 6,0 milliarder kroner i september, 30,6 prosent mer enn i september i fjor. Veksten i lakseeksporten er drevet av høy produksjon og økt etterspørsel som følge av gjenåpningen av restaurantsektoren. Tidlig høstsesong for makrell bidro også til verdiveksten.

Eksporten av elektrisk strøm endte på 1,9 milliarder kroner, en mer enn firedobling fra september i fjor og 57,1 prosent mer enn i august i år. En mer enn femdobling av prisen er årsaken til økningen.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Bilimporten endte på 6,9 milliarder kroner i september, 29,9 prosent mer enn for tolv måneder siden. 75 prosent av bilene vi innførte i september var elektriske. Tilsvarende andel i september i fjor var 63 prosent.
  • Innførselen av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg til 2,2 milliarder kroner i september, 55,3 prosent mer enn i september 2020.
  • Rekordhøy pris på aluminium førte til at verdien av aluminiumseksporten økte med 922 millioner til 4,2 milliarder kroner i september.
  • Importen av vaksiner for mennesker beløp seg til 171,7 millioner kroner i september. Verdien er mer enn dobbelt så høy som for 12 måneder siden.