Nye tall for utenrikshandel med varer i mai ga som resultat et på 15,5 milliarder kroner. Det er en forbedring på hele 360,9 prosent fra mai i fjor, da det var et underskudd på handelsbalansen.

Endringsratene siden mai i fjor er sterkt preget av at verdien for både eksport og import var lave for tolv måneder siden. Dette må tas i betraktning ved tolkning av tallene.

Ser vi på endringsratene fra april til mai i år var det oppgang på henholdsvis 6,1 prosent for eksporten og 9,5 for importen. Handelsoverskuddet i mai var derimot noe lavere enn for måneden før.

Figur 1. Handelsbalansen

Betydelig økt naturgasseksport

Naturgass til en verdi av 19,3 milliarder kroner ble eksportert i mai, en oppgang på hele 244,8 prosent sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken til oppgangen er betydelig høyere priser. Det ble utført 8,6 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform, omlag 10 prosent mer enn i mai 2020.

Råoljeeksporten mer enn doblet

Verdien av råoljeeksporten endte på 26,5 milliarder kroner i årets femte måned. Dette er mer enn en dobling fra mai i fjor. En langt høyere oljepris, 552 kroner per fat mot 270 i mai 2020, er forklaringen. Antall eksporterte fat viste en svak oppgang, og endte på 48,1 millioner fat i mai i år.

muh-2021-06-15-02.png

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Mer eksport fra fastlandet

endte på 41,3 milliarder kroner i mai, 26,3 prosent mer enn samme måned i fjor.

Utførselen av raffinerte oljeprodukter økte med hele 167,7 prosent sammenlignet med mai i fjor og endte på 4,8 milliarder kroner. Gjennomgående var det langt høyere priser, men også noe økte kvanta.

Det ble utført fisk til en verdi av 8,1 milliarder kroner i mai. Dette er en oppgang på 6,1 prosent fra mai i fjor, men ned 1,3 prosent fra april i år. Fersk laks med hode utgjorde noe over 50 prosent av samlet fiskeeksport, eller 4,2 milliarder kroner. Prisen var høyere enn i mai 2020, mens kvantum derimot var noe lavere. Økt eksport av fersk torsk trakk også opp eksportverdien i mai.

Eksportverdien for metaller unntatt jern og stål var på 5,4 milliarder kroner i mai. Dette er en vekst på 35,2 prosent fra ett år tidligere. For det viktigste produktet, aluminium, ble det registrert både økte kvanta og høyere priser for mai i år.

Strømeksporten utgjorde om lag en milliard kroner i mai, mot nærmere 200 millioner ett år tidligere. Langt bedre priser er forklaringen til den sterke veksten.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Importverdien av personbiler utgjorde 6,9 milliarder kroner i mai, hele 279,7 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Antall biler økte fra rundt 6 000 til noe over 19 000.
  • Innførselen av konstruksjoner til oljeplattformer utgjorde hele 3,2 milliarder kroner i mai.
  • Av import av konsumvarer viste både klær, skotøy og møbler verdiøkninger på mellom 19 og 34 prosent fra mai i fjor.
  • Typiske maskingrupper som anvendes for produksjon i industrien viste gjennomgående høyere importverdier i mai i år enn for tolv måneder siden.