Utenrikshandelsstatistikken for november 2021 viser nok en rekordmåned for eksporten av varer. Samlet vareeksport endte på 158,1 milliarder kroner, en marginal økning på 1,0 prosent fra forrige måneds eksportrekord og mer enn en dobling fra november i fjor. Det er fortsatt høye priser på energivarer, og særlig gassprisene, som bidrar mest til oppgangen.

Verdien av vareimporten økte med 11,6 prosent fra november i fjor til 79,4 milliarder kroner. Samlet sett ga dette et Differansen mellom eksport og import. Et handelsoverskudd oppstår når eksporten er større enn importen. for varer på hele 78,7 milliarder kroner sist måned.

Figur 1. Handelsbalansen

Skyhøye gasspriser

Eksportverdien for naturgass ble hele 72,6 milliarder kroner i november - en mindre økning på 0,8 prosent fra oktober og nær en femdobling fra november i fjor. Oppgangen skyldes historisk høye priser med en kraftig vekst gjennom høsten. Prisen på naturgass steg også noe fra oktober til november, men moderat sammenlignet med foregående måneder. Det ble eksportert 10,2 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i november, 6,7 prosent mer enn samme måned i fjor.

Råoljeeksporten økte med 83,4 prosent fra november i fjor og utgjorde 34,6 milliarder kroner. Oppgangen skyldes en økning i oljeprisen fra fjoråret, fra 394 kroner til 699 kroner per fat. Antall eksporterte fat var 49,6 millioner i november, en vekst på 3,5 prosent fra samme måned i fjor.

muh-2021-12-15-02.png

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Sterk fastlandseksport

Fastlandseksporten gikk opp 36,9 prosent sammenlignet med november i fjor og endte på 50,6 milliarder kroner.

Prisene på energivarer fortsatte å stige i november og styrket eksporten. Størst oppgang var det i eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter, som gikk opp 2,7 milliarder til 4,3 milliarder kroner sammenlignet med november i fjor. Økning var det også for flytende propan og butan som gikk opp 1,5 milliarder kroner til 2,3 milliarder. Strømprisene er også svært høye og har økt gjennom november. NVE forklarer oppgangen med kaldere vær, økt forbruk samt høye strømpriser i Europa. Eksportverdien for strøm utgjorde 2,3 milliarder kroner i november mot 133 millioner i fjor.

Årsrekorden for fiskeeksporten ble slått allerede i november. Hittil i år er det eksportert fisk for 105 milliarder kroner, mot den gamle rekorden på 102 milliarder i hele 2019. I november utgjorde eksporten av fisk 11,6 milliarder kroner, en økning på 27,4 prosent fra samme periode i fjor. En stor andel av oppgangen skyldes både høyere pris og volum for laks.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Aluminiumsprisene har vært rekordhøye og eksportverdien utgjorde 4,6 milliarder kroner i november. Verdioppgangen var hele 53,4 prosent sammenlignet med november i fjor.
  • Importverdien for personbiler økte med 5,5 prosent fra november i fjor til 7,4 milliarder kroner. Antallet biler gikk derimot ned 4,0 prosent og litt over 20 000 personbiler ble innført i november.
  • Mørketiden skal lyses opp og i høytiden vil det pyntes som aldri før. Importen av juletrebelysning har hittil i år passert 1 000 tonn og mer enn doblet seg sammenlignet med hele fjoråret. Innførselen av julepynt er fram til november over 3 000 tonn og 7,8 prosent mer enn hele 2020.

Med de store endringene som har vært i gassmarkedet de siste månedene er SSBs foreløpige anslag på gassprisen mer usikre enn vanlig. Oppdaterte tall for 2021 publiseres i mai 2022, og det kan tenkes at verdien av gasseksporten da vil revideres mer enn den pleier.