Eksporten økte med 70,7 prosent fra juni i fjor til samme måned i år viser statistikken over utenrikshandel med varer. beløp seg til 47,3 milliarder kroner, 31,1 prosent mer enn i juni i fjor.

Importverdien utgjorde 72,9 milliarder kroner i juni, en økning på 9,5 prosent siden i fjor. Samlet sett ga dette et på 25,0 milliarder kroner i juni.

Endringene siden juni i fjor er preget av at eksportverdien var lav for tolv måneder siden. For mange viktige norske eksportvarer var det et betydelig fall i kjølvannet av utbruddet av koronapandemien. Gjennom vinteren og inn i 2021 tok eksporten av for eksempel olje, gass, fisk, raffinerte petroleumsprodukter og metaller seg kraftig opp. For flere varegrupper var det en sterk vekst også den siste måneden, og for den totale vareeksporten var nivået i juni nær den rekordhøye eksporten i mars i år.

Ser vi på endringsratene fra mai til juni i år var det oppgang på henholdsvis 12,6 prosent for eksporten og 0,4 prosent for importen. Handelsoverskuddet i juni endte dermed 74,3 prosent høyere enn i måneden før.

Figur 1. Handelsbalansen

Høyeste oljepris siden april 2019

I juni ble det eksportert råolje for 26,8 milliarder kroner, en økning på hele 76,1 prosent fra samme tid i fjor. Oppgangen skyldes hovedsakelig høyere pris. Oljeprisen med sine 599 kroner fatet er 237 kroner høyere enn i juni i fjor og den høyeste på over to år. Det ble utført 44,8 millioner fat råolje i juni, mot 42,1 millioner fat i fjor.

Naturgasseksporten nær firedoblet

Verdien av naturgasseksporten endte på nesten 22 milliarder kroner i juni, en nær firedobling fra juni i fjor. Den store økningen skyldes historisk høye gasspriser i juni i år sammen med historisk lave priser for 12 måneder siden. Det ble utført 7,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i juni, 4,9 prosent mindre enn i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

Mer eksport fra fastlandet

Fastlandseksporten endte på 47,3 milliarder kroner i juni, 31,1 prosent mer enn samme måned i fjor.

Det var stor utførsel av raffinerte mineraloljeprodukter i juni. Verdien endte på 5,1 milliarder kroner, en mer enn dobling fra juni i fjor. Høyere priser er hovedforklaringen på oppgangen, men økt volum trakk også opp eksportverdien.

Verdien av aluminiumseksporten utgjorde 4,0 milliarder kroner i juni, en oppgang på 75,8 prosent fra samme måned året før og den høyeste eksportverdien noensinne. Oppgangen skyldes både høyere priser og økt volum.

Også sjømateksporten kunne vise til en økning i eksportverdien. Det ble eksportert sjømat for 8,7 milliarder kroner i juni, 8,0 prosent mer enn for 12 måneder siden. Lakseeksporten er utslagsgivende med en økning på 9,4 prosent fra i fjor. Det er volumet som dro opp verdien, lavere laksepris trakk i motsatt retning. Økt eksport av snøkrabbe og kongekrabbe bidro også til å øke verdien av sjømateksporten i juni.

Figur 4. Fastlandseksport

Andre vesentlige 12-månedersendringer

  • Bilimporten endte på 6,8 milliarder kroner i juni, en mer enn dobling fra tilsvarende periode i fjor, da bilimporten var lav grunnet koronasituasjonen. 65 prosent av bilene vi innførte i juni var elektriske. Tilsvarende andel i juni i fjor var 41 prosent.
  • Innførselen av beløp seg til 1,0 milliarder kroner i juni, mer enn en dobling fra juni 2020. Oppgangen kan i all hovedsak tilskrives innførselen av elektriske aggregater for vindmøller til en verdi av 640 millioner kroner.
  • Importen av malmer endte på 3,6 milliarder kroner i juni 2021, opp 61,0 prosent fra i fjor. Både høyere pris og økt importert mengde er årsaker til oppgangen.