Hva finnes av utenrikshandelsdata i statistikkbanken

Statistikkbanken inneholder tidsserier med hovedtall og mer detaljerte import- og eksporttall gruppert etter forskjellige vareklassifikasjoner.

Hovedtall har årlige tidsserier tilbake til 1960 - og månedstall tilbake til 1980. De fleste andre seriene som detaljert varehandel klassifisert etter tolltariffen (toll.no) og SITC-grupper finnes tilbake til 1988. Noen tidsserier har kortere serier, for eksempel eksport av fisk går tilbake til 2007.

Statistikkbanken inneholder også tabeller med mer detaljert informasjon som eksport etter produksjonsfylke, import og eksport etter transportmåte og eksport av viktige varer som råolje og fisk.

Ofte etterspurte varenummer i tolltariffen (PDF)

Informasjon om historikken til varenummerendringer i tolltariffen finner du her: Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

Med lagret spørring kan du lagre oppsettene dine for senere gjenbruk.

Hvordan ta ut tall fra Statistikkbanken (PDF)Utenrikshandel – historisk statistikk

Månedsstatistikk over utenrikshandel med varer er publisert siden 1913 mens årsstatistikken går tilbake til 1835 (verditall ble først publisert i 1866).

Statistikken ble i perioden 1835 – 2006 utgitt i publikasjoner.

Samtlige publikasjoner er digitalisert og gjenfinnes via SSB.no Digitaliserte publikasjoner 1828-2000.

Les mer om historisk statistikk i Om statistikken - se "Formål og historie" under hovedpunkt "Bakgrunn".

Bestilling av data

For forskningsformål kan det utleveres anonymiserte /avidentifiserte mikrodata knyttet til organisasjonsnummer. Les mer om dette her: Mikrodata til forskningsformål

Det er mulig å bestille data som ikke er tilgjengelig i statistikkbanken mot betaling, som enkeltoppdrag eller dersom ønskelig også som abonnement. Abonnementer sendes ut per e-post på samme tidspunkt som nye månedstall publiseres. Vi tilbyr blant annet informasjon om variabler som avsenderland og tollsted - og egendefinerte varegrupperinger.

Merk at dersom det i datamaterialet oppstår konfidensialitetsproblematikk, slik at det altså er mulig å identifisere enkeltaktører, kan vi ikke tilby data.

Pris for et oppdrag eller abonnement vil være avhengig av arbeidsomfanget og datamengde.

Kontakt oss på mailadresse: utenrikshandel@ssb.no for slike forespørsler.