Barne- og ungdomsskoler

Fakta om barne- og ungdomsskoler

Lurer du på hvor mange elever som går på barne- og ungdomsskole i Norge, eller hvilket tredjespråk flest elever har som valgfag? På denne siden finner du tabeller, nøkkeltall og artikler som gir deg en oversikt.

Elevene

Elever i grunnskolen
ikon av skoleelever
Elever i grunnskolen
2023
637 051
elever
117 elever fra året før
Antall elever med spesialundervisning alle trinn

Bokmål,Nynorsk,Samisk,Uoppgitt målform

Elevers hovedmål

Bokmål
2023
556 741
elever
436 elever fra året før
Nynorsk
2023
72 498
elever
-619 elever fra året før
Samisk
2023
904
elever
28 elever fra året før
Uoppgitt målform
2023
6 908
elever
272 elever fra året før
Elever med nynorsk som hovedmål

Tysk,Fransk,Spansk,Annet språk

Hvilke språk velger elever på ungdomsskolen?

Tysk
2023
40 958
elever
-17,8 % siste 5 år
Fransk
2023
21 103
elever
-0,7 % siste 5 år
Spansk
2023
70 752
elever
15,5 % siste 5 år
Annet språk
2023
502
elever
-16,5 % siste 5 år
Elever som får skoleskyss

Resultater

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10. trinn
Ikon av sjekkliste
Gjennomsnittlige grunnskolepoeng på 10. trinn
2023
42,4
grunnskolepoeng

Grunnskolepoeng er gjennomsnittet av elevens standpunktkarakterer i alle fag ganget med ti.

Gjennomsnittlig standpunktkarakter for elever i ungdomsskolen 10. trinn

Standpunktkarakter er en samlet vurdering av elevens totale resultater i hvert fag. 

Artikkel / 19. januar 2017
Hvor mye bidrar skoler til elevers læring?

Det er mindre forskjeller mellom skolers bidrag til elevenes læring enn resultater fra nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

Lesing,Regning

Mestringsnivå 3-5 på nasjonale prøver 8. trinn

Lesing
2022
74,0
%
0,6 prosentpoeng siste 5 år
Regning
2022
71,2
%
1,1 prosentpoeng siste 5 år

 Mestringsnivået på nasjonale prøver har en skala fra 1 til 5, hvor 5 er den høyeste poengsummen.

Lærere

Antall lærere
ikon av to mennesker
Antall lærere
2022
78 466
ansatte
Læreres alder og kjønn

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
Ikon av dame
Andel kvinnelige lærere i grunnskolen
2022
74,4
%
-0,3 prosentpoeng fra året før
Andel lærere etter kjønn og fylke

Artikkel / 25. juni 2018
Ulike statistikker om ansatte i barnehage og skole

Det finnes flere kilder til statistikk og informasjon om ansatte i barnehage- og skolesektoren. Definisjoner, omfang og formål varierer mellom ulike kilder, og dette kan gjøre at tallene også kan være forskjellige.

Lærere med og uten pedagogisk utdanning

Innvandrere,Norskfødte med innvandrerforeldre

Lærere med innvandringsbakgrunn

Innvandrere
2022
3 949
personer
2,1 % siste 5 år
Norskfødte med innvandrerforeldre
2022
801
personer
117,1 % siste 5 år
Artikkel / 5. mars 2019
Slik definerer SSB innvandrere

Statistisk sentralbyrå (SSB) bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene.

Studenter på lærerstudier og andre pedagogiske studier

Les mer om innvandring på faktasiden for innvandring.

Skoler

Offentlige grunnskoler
ikon av bygning
Offentlige grunnskoler
2023
89,7
%
Offentlige og private grunnskoler

Andel elever på små skoler (under 100 elever)
ikon av bygning
Andel elever på små skoler (under 100 elever)
2023
5,8
%
Andel elever på små, større og store grunnskoler

Artikkel / 14. september 2021
Færre skolar med få elevar

Sidan 2010 har det vore ein nedgang i talet skolar med mindre enn 100 elevar på nesten 22 prosent. Samtidig har det vore ein auke i skolar med meir enn 500 elevar på 56 prosent.

Dette koster norske skoler

SFO og AKS

Elever i skolefritidsordning (SFO)/aktivitetsskole (AKS)
Ikon av barn med drage
Elever i skolefritidsordning (SFO)/aktivitetsskole (AKS)
2022
65,7
%
4,7 % fra året før
Elever i skolefritidsordning (SFO) / aktivitetsskole (AKS)

Driftsutgifter SFO
Ikon av mynter
Driftsutgifter SFO
2022
5,75
milliarder kroner
Utgifter til SFO per innbygger 6-9 år

Relaterte faktasider