Ifølge statistikken over Studenter i høyere utdanning var det 298 000 studenter i 2022. Dette var en nedgang på 7 000 studenter sammenlignet med rekordåret 2021.

De største studiestedene holder seg stabile over tid, men nedgangen i antall studenter fra 2021 til 2022 fordeler seg noe ulikt mellom universitetene og høgskolene.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2018-2022

Topp-10 listen i 2022 har noen mindre endringer fra året før. UiT – Norges arktiske universitet hadde som eneste lærested på topp-ti listen en liten økning i antall studenter fra 2021 til 2022. Økningen førte til at UiT – Norges arktiske universitet klatret fra 8. plass i 2021 til 6. plass i 2022.  

Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) troner på toppen av listen, med hele 43 000 studenter høsten 2022. Dette tilsier at 14 prosent av alle universitets- og høgskolestudentene i Norge studerer ved NTNU.

Nest største studiested var Universitetet i Oslo, med 25 700 studenter. OsloMet – storbyuniversitetet og Handelshøyskolen BI følger deretter, med henholdsvis 21 700 og 20 400 studenter høsten 2022. Videre finner vi Universitetet i Bergen med 19 250 studenter, og UiT – Norges arktiske universitet med 17 250 studenter.

Halvparten av studentene i 2022 var registrert ved en av disse seks studiestedene.

Færre studenter – ved «alle» læresteder

En nedgang i antall universitets- og høgskolestudenter i Norge fra 2021 til 2022, førte til en nedgang i antall studenter ved nesten alle lærestedene. Størst nedgang finner vi ved Handelshøgskolen BI, Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet – med om lag 1 000 færre studenter høsten 2022 enn året før. 

Blant de ti største lærestedene var det som nevnt kun UiT – Norges arktiske universitet som hadde en økning i antall studenter fra 2021 til 2022. Økningen var på 1,5 prosent eller 260 flere studenter. 

Størst prosentvis økning i antall studenter fra 2021 til 2022 finner vi ved Norges Idrettshøgskole (NIH) med 24 prosent, et lærested som er godt utenfor topp-ti listen med sine 1 500 studenter høsten 2022. Etablering av nye studieprogrammer kan forklare noe av økningen (nih.no).