Ifølge statistikken over Studenter i universitets- og høskoleutdanning ble det i 2020 registrert rekordmange studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge. Fra 2019 til 2020 økte antall studenter med mer enn 11 000.

De største studiestedene holder seg stabile over tid, men økningen i studenter mellom 2019 og 2020 fordeler seg ulikt mellom universitetene og høgskolene.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2018-2020

Topp-10 listen har vært uendret siden 2018. Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) troner på toppen av listen, med hele 41 900 studenter høsten 2020. Dette tilsier at 14 prosent av alle studenter i Norge studerer ved NTNU.

Nest største studiested er Universitetet i Oslo, med 26 550 studenter. OsloMet og Handelshøyskolen BI følger tett i tett, med henholdsvis 21 300 og 21 000 studenter i 2020. Videre finner vi Universitetet i Bergen med 18 900 studenter, og Universitetet i Sørøst-Norge med 17 800 studenter.

Over halvparten av studentene i 2020 er registrert ved en av disse seks studiestedene.

Universitetene vokser ikke like mye

Til tross for rekordmange studenter i høyere utdanning i 2020, har de største universitetene i Norge ingen til moderat vekst i studenttallene fra 2019 til 2020. De beholder topplasseringen i kraft av sin størrelse, men veksten foregår i større grad ved mindre studiesteder.

Universitetet i Oslo går mest tilbake, med en nedgang i studentmassen på mer enn 2 prosent fra 2019 til 2020. Universitetet i Oslo har hatt en nedgang i antall studenter i samtlige av de siste tre årene.

Universitetet i Sørøst-Norge har i 2020 en tilnærmet flat utvikling fra året før, med en nedgang på 0,4 prosent. Norges teknisk-vitenskapelige universitet hadde i 2020 registrert 270 flere studenter enn i 2019, en økning på 0,6 prosent.

I tillegg så Norges arktiske universitet en økning i studentmassen på rett over 2 prosent i 2020, og OsloMet en økning på 3 prosent sammenlignet med 2019. Universitetet i Bergen hadde størst økning blant de store universitetene, med 5 prosent flere studenter i 2020 sammenlignet med 2019.

Sterk vekst blant høgskolene

Flere av høgskolene så økende studenttall fra 2019 til 2020. På topp-10 listen finner vi at Handelshøgskolen BI og Høgskolen i Innlandet har størst vekst, begge med 9 prosent økning i studenter fra 2019 til 2020.

Blant de mindre høgskolene, skiller Høgskolen i Molde seg ut med en vekst på hele 17 prosent fra 2019 til 2020.

Høgskolen Kristiania har i de senere årene hatt stor vekst, og fra 2019 til 2020 økte antall studenter med hele 41 prosent. Fra og med rapporteringen i 2020 er Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen en del av Høgskolen Kristiania.