Ifølge statistikken over Studenter i universitets- og høskoleutdanning var det i 2021 for første gang mer enn 300 000 studenter i Norge. Fra 2020 til 2021 økte antall studenter med 12 000.

De største studiestedene holder seg stabile over tid, men økningen i studenter fra 2020 og 2021 fordeler seg ulikt mellom universitetene og høgskolene.

Figur 1. Studenter i universitets- og høgskoleutdanning i Norge fordelt på utvalgte læresteder. 2018-2021

Topp-10 listen har i 2021 endret seg noe, etter å ha vært uendret siden 2018. Høyskolen Kristiania er for første gang inkludert, og sender Universitetet i Agder ut av listen.

Norges teknisk-vitenskapelige universitet (NTNU) troner på toppen av listen, med hele 43 700 studenter høsten 2021. Dette tilsier at 14 prosent av alle studenter i Norge studerer ved NTNU.

Nest største studiested er Universitetet i Oslo, med 26 100 studenter. OsloMet og Handelshøyskolen BI følger tett i tett, med henholdsvis 21 800 og 21 500 studenter i 2021. Videre finner vi Universitetet i Bergen med 20 100 studenter, og Universitetet i Sørøst-Norge med 18 000 studenter.

Over halvparten av studentene i 2021 er registrert ved en av disse seks studiestedene.
 

Universitetene vokser ikke like mye

Til tross for rekordmange studenter i høyere utdanning, har de største universitetene i Norge varierende vekst i studenttallene fra 2020 til 2021. De beholder topplasseringen i kraft av sin størrelse, men veksten foregår i større grad ved mindre studiesteder.

Universitetet i Oslo går mest tilbake, med en nedgang i studentmassen på 2 prosent fra 2020 til 2021. Universitetet i Oslo har hatt en nedgang i antall studenter i samtlige av de siste fire årene.

Universitetet i Sørøst-Norge har i 2021 en tilnærmet flat utvikling fra året før, med en vekst på 1 prosent. Det samme gjelder Norges arktiske universitet. OsloMet så en økning på 2 prosent sammenlignet med 2020.

På den andre siden hadde Universitetet i Bergen hadde størst økning blant de store universitetene, med 6 prosent flere studenter i 2021 sammenlignet med 2020. Universitetet i Bergen hadde stor vekst også i 2020. Norges teknisk-vitenskapelige universitet så også en markant vekst i studentmassen fra 2020 til 2021, med en økning på 4 prosent.

Sterk vekst blant høgskolene

Flere av høgskolene så økende studenttall fra 2020 til 2021. På topp-10 listen finner vi at Høyskolen Kristiania har hatt størst vekst, med 18 prosent økning i studentmassen fra 2020 til 2021. 

Blant de mindre høgskolene, skiller Høgskolen i Molde seg ut med en vekst på hele 18 prosent fra 2020 til 2021. Norges Handelshøyskole så også en stor økning i sine studenttall, med en økning på 13 prosent fra 2020 til 2021.

Fra 2020 til 2021 er det svært få universiteter og høgskoler med negativ utvikling i studenttallene, noe som er uvanlig. Kun fire institusjoner så en nedgang i studenttallene fra 2020 til 2021, og nedgangen var på moderate 1 og 2 prosent. Institusjonene det gjelder er MF vitenskapelig høyskole, Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda og Universitetet i Oslo.