Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/utdanning/faktaside?id=4374

Barn

Nøkkeltall

Antall barn i barnehager

Antall barn i barnehager

272264  barn

[ 2020 ]

1.8 %

Endring fra ti år før

Barn i barnehagen etter oppholdstid

40 timer eller mindre 41 timer eller mer
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513
2020 8404 263860
Barn i barnehagen etter oppholdstid
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513
2020 8404 263860

1 I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Antall barn i barnehager¹

Barn i barnehager
1976 36529
1977 49796
1978 61372
1979 71483
1980 78189
1981 82933
1982 86315
1983 89898
1984 94443
1985 98454
1986 104302
1987 110981
1988 118852
1989 128237
1990 139350
1991 150566
1992 162720
1993 173386
1994 182713
1995 188213
1996 192446
1997 184514
1998 187869
1999 187612
2000 189837
2001 192649
2002 198262
2003 205172
2004 213097
2005 223501
2006 234948
2007 249815
2008 261886
2009 270174
2010 277139
2011 282737
2012 286153
2013 287177
2014 286414
2015 283608
2016 282649
2017 281622
2018 278578
2019 275804
2020 272264

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.

Barnehager

Nøkkeltall

Antall barnehager

Antall barnehager

5620  barnehager

[ 2020 ]

14.6 %

Endring fra ti år før

Antall barnehager etter eierform

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656
Antall barnehager etter eierform
Privat Offentlig
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656

Eiere av private barnehager

2016 2017 2018 2019
2016 2017 2018 2019
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 11 17 17 14
Bedriftsbarnehage 68 22 24 37
Studentsamskipnad 27 24 27 26
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 66 23 33 64
Menighet/trossamfunn 93 100 93 105
Stiftelse 102 149 151 95
Enkeltperson 484 436 356 385
Foreldre-eiet 446 431 383 386
Konsern/aksjeselskap 829 941 937 846
Eiere av private barnehager
2016 2017 2018 2019
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 11 17 17 14
Bedriftsbarnehage 68 22 24 37
Studentsamskipnad 27 24 27 26
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 66 23 33 64
Menighet/trossamfunn 93 100 93 105
Stiftelse 102 149 151 95
Enkeltperson 484 436 356 385
Foreldre-eiet 446 431 383 386
Konsern/aksjeselskap 829 941 937 846

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager

6.2  m²

[ 2020 ]

0.1 m²

Endring fra året før

Private barnehager

5.6  m²

[ 2020 ]

0.2 m²

Endring fra året før

Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt

2020
2020
Viken 5.6
Oslo 5.5
Innlandet 6.6
Vestfold og Telemark 5.9
Agder 6.2
Rogaland 5.9
Vestland 5.9
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 6.0
Nordland 6.5
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku 6.7
Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt
2020
Viken 5.6
Oslo 5.5
Innlandet 6.6
Vestfold og Telemark 5.9
Agder 6.2
Rogaland 5.9
Vestland 5.9
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 6.0
Nordland 6.5
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku 6.7

Ansatte

Utdanning

Nøkkeltall

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

41.6  %

[ 2020 ]

0.9 prosentpoeng

Endring fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Ansattes utdanning

Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4
Ansattes utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4

Kjønn

Nøkkeltall

Andel mannlige ansatte i barnehage

Andel mannlige ansatte i barnehage

12.0  %

[ 2020 ]

Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold

2020
2020
Kommune 10.4
Privat 13.7
Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold
2020
Kommune 10.4
Privat 13.7

Ansatte i barnehager etter stilling

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Styrer 4.9 6.4
Pedagogisk leder 26.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.8 1.1
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.7 9.4
Andre som jobber direkte med barna 34.9 43.0
Adm./merkantilt personale 1.8 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.2 5.1
Ansatte i barnehager etter stilling
Menn Kvinner
Styrer 4.9 6.4
Pedagogisk leder 26.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.8 1.1
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.7 9.4
Andre som jobber direkte med barna 34.9 43.0
Adm./merkantilt personale 1.8 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.2 5.1

Alder

Ansatte fordelt på alder

Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685
Ansatte fordelt på alder
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685

Innvandringsbakgrunn

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹

Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.84 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.67 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.5 80.1 90.8
Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.84 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.67 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.5 80.1 90.8

Økonomi

Foreldrebetaling

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹

Gjennomsnittlig månedlig betaling
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2018 2793
2019 2836
2020 2921
2021 2991
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2018 2793
2019 2836
2020 2921
2021 2991

Offentlige utgifter

Nøkkeltall

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

224865  kroner

[ 2020 ]

Nøkkeltall

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

54.7 milliarder kroner

[ 2020 ]

0.1 milliarder kroner

Endring fra året før

Private barnehager

Nøkkeltall

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

15.2 %

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

86.5 %

[ 2019 ]

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.

kilde: Regnskap for private barnehager, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Overskudd i private barnehager

Overskudd i private barnehager

1.0 milliarder kroner

[ 2019 ]

11.1 millioner kroner

Endring fra året før

Disponering av positivt årsresultat for private barnehager

2019
2019
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 3.1
Avsetning til reduksjon av udekket tap 17.0
Overført til eier (utbytte) 111.2
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 220.7
Overført til egenkapital 678.5
Disponering av positivt årsresultat for private barnehager
2019
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 3.1
Avsetning til reduksjon av udekket tap 17.0
Overført til eier (utbytte) 111.2
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 220.7
Overført til egenkapital 678.5

Barnehage

Nøkkeltall

Antall barn (1 -  5 år) i barnehage

Antall barn (1 - 5 år) i barnehage

272264  barn

[ 2020 ]

Nøkkeltall

47.3 %

Andel offentlige barnehager

Antall barnehager

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656
Antall barnehager
Privat Offentlig
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
2020 2964 2656

Nøkkeltall

92.7  %

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1
2020 92.7
Andel barn (1 - 5 år) i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1
2020 92.7

Nøkkeltall barnehage

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling

2991  kroner i måneden

[ 2021 ]

2.4 %

endring fra året før

Andel kvinnelige barnehageansatte

88.0 %

[ 2020 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1 - 5 år) i barnehage

85.3  %

[ 2020 ]

1.7 prosentpoeng

endring fra året før

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

41.6  %

[ 2020 ]

2.2 prosentpoeng

endring fra året før

Tall for gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er hentet fra Foreldrebetaling i barnehagar.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Grunnskole

Nøkkeltall

Antall elever i grunnskolen

Antall elever i grunnskolen

635497  elever

[ 2020 ]

753 elever

endring fra året før

Nøkkeltall

58.4  %

Andel elever i SFO eller AKS

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2019 60.8
2020 58.4
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2019 60.8
2020 58.4

Nøkkeltall

90.4 %

Andel offentlige grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler

Offentlig Privat
Offentlig Privat
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261
2020 2509 267
Antall offentlige og private grunnskoler
Offentlig Privat
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261
2020 2509 267

Målform i grunnskolen

Bokmål

554525  elever

[ 2020 ]

33 elever

endring fra året før

Nynorsk

74179  elever

[ 2020 ]

1066 elever

endring fra året før

Uoppgitt målform

5919  elever

[ 2020 ]

263 elever

endring fra året før

Samisk

874  elever

[ 2020 ]

17 elever

endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform

kilde: Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

74.9 %

[ 2020 ]

0.2 prosentpoeng

endring fra året før

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter

45.4  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.1 grunnskolepoeng

endring fra året før

Gutter

41.0  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Innvandrere

38.7  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.3 grunnskolepoeng

endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre

41.8  grunnskolepoeng

[ 2020 ]

1.5 grunnskolepoeng

endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

kilde: Karakterer ved avsluttet grunnskole, Statistisk sentralbyrå

 

Videregående opplæring

Nøkkeltall

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

246937 elever

[ 2020 ]

1851 elever

endring fra året før

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

2019
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118
Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118

Nøkkeltall

Antall lærlinger

Antall lærlinger

46747  lærlinger

[ 2020 ]

150 lærlinger

endring fra året før

Lærlinger etter studieretning. 2020

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 5 10
Naturbruk 1046 435
Design og håndverk 313 1371
Restaurant- og matfag 990 913
Service og samferdsel 3725 1641
Teknikk og industriell produksjon 7341 819
Helse- og oppvekstfag 1982 6779
Elektrofag 8414 478
Bygg- og anleggsteknikk 9912 573
Lærlinger etter studieretning. 2020
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 5 10
Naturbruk 1046 435
Design og håndverk 313 1371
Restaurant- og matfag 990 913
Service og samferdsel 3725 1641
Teknikk og industriell produksjon 7341 819
Helse- og oppvekstfag 1982 6779
Elektrofag 8414 478
Bygg- og anleggsteknikk 9912 573

Nøkkeltall

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

78.1 %

[ 2013-2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel menn som fullførte

74.1 %

[ 2013-2019 ]

Andel kvinner som fullførte

82.4 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved studieforberedende (5 år)

87.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)

67.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel innvandrere

61.3 %

[ 2013-2019 ]

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

75.8 %

[ 2013-2019 ]

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
I klammeparantesen står det året elevene begynte som første tall og siste året for fullføring som siste tall.

kilde: Gjennomføring i videregående opplæring, Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler

Nøkkeltall

Antall elever ved folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

7103 elever

[ 2018 ]

115 elever

endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Nøkkeltall

Studenter i fagskoleutdanning

Studenter i fagskoleutdanning

22369  studenter

[ 2020 ]

4487 studenter

endring fra året før

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

kilde: Fagskoler, Statistisk sentralbyrå

Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2020

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 113 121
Samfunnsfag og juridiske fag 168 91
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1452 401
Økonomiske og administrative fag 696 2095
Humanistiske og estetiske fag 607 1470
Helse-, sosial- og idrettsfag 606 4802
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 8060 974
Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2020
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 113 121
Samfunnsfag og juridiske fag 168 91
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1452 401
Økonomiske og administrative fag 696 2095
Humanistiske og estetiske fag 607 1470
Helse-, sosial- og idrettsfag 606 4802
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 8060 974

Universitet og høgskole

Nøkkeltall

Antall studenter i høyere utdanning

Antall studenter i høyere utdanning

306367  studenter

[ 2020 ]

10185 studenter

endring fra året før

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

2020
2020
Universitetet i Agder 13463
Høgskolen i Innlandet 15513
Høgskulen på Vestlandet 15738
UiT - Norges arktiske universitet 16799
Universitetet i Sørøst-Norge 17810
Universitetet i Bergen 18905
Handelshøyskolen BI 21031
OsloMet - storbyuniversitetet 21302
Universitetet i Oslo 26543
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41923
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
2020
Universitetet i Agder 13463
Høgskolen i Innlandet 15513
Høgskulen på Vestlandet 15738
UiT - Norges arktiske universitet 16799
Universitetet i Sørøst-Norge 17810
Universitetet i Bergen 18905
Handelshøyskolen BI 21031
OsloMet - storbyuniversitetet 21302
Universitetet i Oslo 26543
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41923

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen med høyere utdanning

34.6 %

[ 2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.9

Studieland for norske studenter i utlandet

2015 2020
2015 2020
Spania 258 381
Australia 735 391
Sverige 617 460
Slovakia 509 500
Nederland 384 632
Ungarn 996 718
USA 1856 1326
Polen 1601 1548
Danmark 2898 2166
Storbritannia 4953 3509
Studieland for norske studenter i utlandet
2015 2020
Spania 258 381
Australia 735 391
Sverige 617 460
Slovakia 509 500
Nederland 384 632
Ungarn 996 718
USA 1856 1326
Polen 1601 1548
Danmark 2898 2166
Storbritannia 4953 3509

Nøkkeltall

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

66.2 %

[ 2011 ]

0.4 prosentpoeng

endring fra forrige år

Utdanningsnivå

Utdanning

2019
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0
Utdanning
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.0
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0

Utdanning i 1970

1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7
Utdanning i 1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7

Innvandreres utdanning

2019
2019
Grunnskole 31.6
Videregående 27.3
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.4
Innvandreres utdanning
2019
Grunnskole 31.6
Videregående 27.3
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.4
Universitet og høgskole mer enn 4 år 16.0
Fagskole 1.2
Ingen utdanning 1.4

Utdanningsregnskap

Nøkkeltall

Utgifter til utdanning

Utgifter til utdanning

213 milliarder kroner

[ 2018 ]

4.1 %

Endring fra året før

Utdanningsutgifter. Prosent

2018
2018
Grunnskole 39.7
Videregående skole 17.6
Høyere utdanning 23.6
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.0
Tilknyttede produkter 0.8
Utdanningsutgifter. Prosent
2018
Grunnskole 39.7
Videregående skole 17.6
Høyere utdanning 23.6
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.0
Tilknyttede produkter 0.8
Error occured rendering window "Statistikkside - delerad" (key 207) while handling request to site path: /0/utdanning/faktaside?id=4374

Les også

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB