Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/utdanning/faktaside?id=4374

Barnehage

Nøkkeltall

Antall barn (1 -  5 år) i barnehage

Antall barn (1 - 5 år) i barnehage

275804  barn

[ 2019 ]

Nøkkeltall

47.1 %

Andel offentlige barnehager

Antall barnehager

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
Antall barnehager
Privat Offentlig
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701

Nøkkeltall

92.1  %

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn (1 - 5 år) i barnehage

Andel barn 1-5 år med barnehageplass
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2016 91.0
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1
Andel barn (1 - 5 år) i barnehage
Andel barn 1-5 år med barnehageplass
2001 63.2
2002 65.9
2003 69.1
2004 72.1
2005 76.0
2006 80.3
2007 84.3
2008 87.1
2009 88.5
2010 89.3
2011 89.6
2012 90.1
2013 90.0
2014 90.2
2016 91.0
2017 91.3
2018 91.7
2019 92.1

Nøkkeltall barnehage

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling

2921  kroner i måneden

[ 2020 ]

3 %

endring fra året før

Andel kvinnelige barnehageansatte

88.1 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Andel av minoritetsspråklige barn (1 - 5 år) i barnehage

83.9  %

[ 2019 ]

1.3 prosentpoeng

endring fra året før

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning

40.7  %

[ 2019 ]

2.3 prosentpoeng

endring fra året før

Tall for gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling er hentet fra Foreldrebetaling i barnehagar.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Grunnskole

Nøkkeltall

Antall elever i grunnskolen

Antall elever i grunnskolen

636250  elever

[ 2019 ]

100 elever

endring fra året før

Nøkkeltall

60.8  %

Andel elever i SFO eller AKS

Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)

Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2018 60.5
2019 60.8
Andel elever i skolefritidsordning (SFO) eller aktivitetsskole (AKS)
Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO
2001 51.6
2002 52.6
2003 52.7
2004 52.7
2005 52.3
2006 55.5
2007 58.7
2008 59.5
2009 59.5
2010 60.6
2011 62.2
2012 62.7
2013 63.0
2014 62.3
2015 61.5
2018 60.5
2019 60.8

Nøkkeltall

90.7 %

Andel offentlige grunnskoler

Antall offentlige og private grunnskoler

Offentlig Privat
Offentlig Privat
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261
Antall offentlige og private grunnskoler
Offentlig Privat
2005 3088 155
2006 3053 157
2007 3019 162
2008 2971 160
2009 2907 161
2010 2863 165
2011 2828 172
2012 2772 185
2013 2712 195
2014 2678 208
2015 2643 224
2016 2620 238
2017 2604 244
2018 2578 252
2019 2538 261

Målform i grunnskolen

Bokmål

554492  elever

[ 2019 ]

27 elever

endring fra året før

Nynorsk

75245  elever

[ 2019 ]

892 elever

endring fra året før

Uoppgitt målform

5656  elever

[ 2019 ]

795 elever

endring fra året før

Samisk

857  elever

[ 2019 ]

24 elever

endring fra året før

Elever ved de utenlandske skolene i Norge rapporterer ikke målform

kilde: Elevar i grunnskolen, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

Andel kvinnelige lærere i grunnskolen

75.1 %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Karakterer på slutten av ungdomsskolen

Jenter

44.3  grunnskolepoeng

[ 2019 ]

0.2 grunnskolepoeng

endring fra året før

Gutter

39.7  grunnskolepoeng

[ 2019 ]

0.2 grunnskolepoeng

endring fra året før

Innvandrere

37.4  grunnskolepoeng

[ 2019 ]

0.1 grunnskolepoeng

endring fra året før

Norskfødte med innvandrerforeldre

40.3  grunnskolepoeng

[ 2019 ]

0.1 grunnskolepoeng

endring fra året før

Poengsummen får en ved å summere alle tallkarakterene (standpunkt og eksamen) for deretter å dele på antall karakterer. Dette gjennomsnittet multipliseres med 10. 

kilde: Karakterer ved avsluttet grunnskole, Statistisk sentralbyrå

 

Videregående opplæring

Nøkkeltall

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

Elever og lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring

245086 elever

[ 2019 ]

534 elever

endring fra året før

Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram

2019
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118
Antallet elever og lærlinger som er i studieforberedende/yrkesfaglige utdanningsprogram
2019
Studieforberedende, menn 54013
Studieforberedende, kvinner 68437
Yrkesfaglig, menn 76658
Yrkesfaglig, kvinner 44118

Nøkkeltall

Antall lærlinger

Antall lærlinger

46597  lærlinger

[ 2019 ]

2243 lærlinger

endring fra året før

Lærlinger etter studieretning. 2019

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 17 20
Naturbruk 977 425
Design og håndverk 293 1544
Restaurant- og matfag 1028 922
Service og samferdsel 3782 1695
Teknikk og industriell produksjon 7409 776
Helse- og oppvekstfag 1808 6749
Elektrofag 8452 480
Bygg- og anleggsteknikk 9697 523
Lærlinger etter studieretning. 2019
Menn Kvinner
Medier og kommunikasjon 17 20
Naturbruk 977 425
Design og håndverk 293 1544
Restaurant- og matfag 1028 922
Service og samferdsel 3782 1695
Teknikk og industriell produksjon 7409 776
Helse- og oppvekstfag 1808 6749
Elektrofag 8452 480
Bygg- og anleggsteknikk 9697 523

Nøkkeltall

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel av alle elever som fullførte videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

78.1 %

[ 2013-2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Gjennomføring av videregående opplæring i løpet av 5/6 år¹

Andel menn som fullførte

74.1 %

[ 2013-2019 ]

Andel kvinner som fullførte

82.4 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved studieforberedende (5 år)

87.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel av elever ved yrkesfaglig (6 år)

67.5 %

[ 2013-2019 ]

Andel innvandrere

61.3 %

[ 2013-2019 ]

Andel norskfødte med innvandrerforeldre

75.8 %

[ 2013-2019 ]

¹Studieforberedende 5 år og yrkesfag 6 år
I klammeparantesen står det året elevene begynte som første tall og siste året for fullføring som siste tall.

kilde: Gjennomføring i videregående opplæring, Statistisk sentralbyrå

Folkehøgskoler

Nøkkeltall

Antall elever ved folkehøgskoler

Antall elever ved folkehøgskoler

7103 elever

[ 2018 ]

115 elever

endring fra forrige skoleår

Fagskoler

Nøkkeltall

Studenter i fagskoleutdanning

Studenter i fagskoleutdanning

17882  studenter

[ 2019 ]

1574 studenter

endring fra året før

Fagskoleutdanning er korte, yrkesrettede utdanninger som ligger på nivået mellom videregående opplæring og høyere utdanning.

kilde: Fagskoler, Statistisk sentralbyrå

Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2019

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 71 93
Samfunnsfag og juridiske fag 146 50
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1227 293
Økonomiske og administrative fag 376 1232
Humanistiske og estetiske fag 566 1332
Helse-, sosial- og idrettsfag 474 4076
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6976 678
Fagfordeling i fagskoleutdanning. 2019
Menn Kvinner
Primærnæringsfag 71 93
Samfunnsfag og juridiske fag 146 50
Samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag 1227 293
Økonomiske og administrative fag 376 1232
Humanistiske og estetiske fag 566 1332
Helse-, sosial- og idrettsfag 474 4076
Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag 6976 678

Universitet og høgskole

Nøkkeltall

Antall studenter i høyere utdanning

Antall studenter i høyere utdanning

296182  studenter

[ 2019 ]

2895 studenter

endring fra året før

Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner

2019
2019
Universitetet i Agder 12849
Høgskolen i Innlandet 14259
Høgskulen på Vestlandet 16134
UiT - Norges arktiske universitet 16424
Universitetet i Sørøst-Norge 17890
Universitetet i Bergen 17955
Handelshøyskolen BI 19301
OsloMet - storbyuniversitetet 20729
Universitetet i Oslo 27177
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41654
Antall studenter ved utvalgte utdanningsinstitusjoner
2019
Universitetet i Agder 12849
Høgskolen i Innlandet 14259
Høgskulen på Vestlandet 16134
UiT - Norges arktiske universitet 16424
Universitetet i Sørøst-Norge 17890
Universitetet i Bergen 17955
Handelshøyskolen BI 19301
OsloMet - storbyuniversitetet 20729
Universitetet i Oslo 27177
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 41654

Nøkkeltall

Andel av befolkningen med høyere utdanning

Andel av befolkningen med høyere utdanning

34.6 %

[ 2019 ]

0.5 prosentpoeng

endring fra året før

Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning

Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.8
Andel personer (16 år og over) med høyere utdanning
Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Menn Universitets- og høgskolenivå 4 år eller mindre. Kvinner Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Menn Universitets- og høgskolenivå mer enn 4 år. Kvinner
1983 9.5 9.8 4.6 0.8
1984 9.7 10.2 4.6 0.9
1985 10.0 10.5 4.7 1.0
1986 10.2 10.8 4.8 1.0
1987 10.4 11.2 4.9 1.1
1988 10.7 11.6 5.0 1.2
1989 11.3 12.2 5.1 1.3
1990 11.7 12.9 5.2 1.4
1991 12.2 13.6 5.3 1.4
1992 12.7 14.2 5.4 1.5
1993 13.2 14.9 5.6 1.7
1994 13.6 15.7 5.7 1.8
1995 14.0 16.3 5.8 2.0
1996 14.4 17.1 6.0 2.1
1997 14.8 17.8 6.2 2.3
1998 15.1 18.4 6.4 2.5
1999 15.2 18.7 6.6 2.7
2000 15.3 19.1 6.7 2.9
2001 15.5 19.5 6.9 3.1
2002 15.7 20.1 7.0 3.3
2003 15.9 20.7 7.1 3.5
2004 16.2 21.5 7.4 3.7
2005 16.5 22.3 7.5 4.0
2006 16.7 22.8 7.7 4.3
2007 16.9 23.3 7.9 4.6
2008 17.2 23.8 8.1 5.0
2009 17.4 24.3 8.3 5.3
2010 17.6 24.9 8.5 5.7
2011 17.8 25.4 8.7 6.1
2012 18.1 26.0 9.0 6.5
2013 18.3 26.4 9.1 6.9
2014 18.6 26.8 9.7 7.7
2015 18.7 27.3 10.0 8.3
2016 19.0 27.8 10.2 8.7
2017 19.2 28.3 10.4 9.1
2018 19.5 28.7 10.6 9.5
2019 19.6 29.1 10.7 9.8

Studieland for norske studenter i utlandet

2014 2019
2014 2019
Spania 186 346
Slovakia 488 506
Sverige 727 529
Australia 771 557
Nederland 370 591
Ungarn 928 761
Polen 1571 1590
USA 1837 1610
Danmark 2974 2258
Storbritannia 5182 3728
Studieland for norske studenter i utlandet
2014 2019
Spania 186 346
Slovakia 488 506
Sverige 727 529
Australia 771 557
Nederland 370 591
Ungarn 928 761
Polen 1571 1590
USA 1837 1610
Danmark 2974 2258
Storbritannia 5182 3728

Nøkkeltall

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

Andel studenter som oppnådde grad i høyere utdanning i løpet av 8 år

65.8 %

[ 2010 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra forrige år

Utdanningsnivå

Utdanning

2019
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.1
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0
Utdanning
2019
Grunnskole 25.3
Videregående 37.1
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 24.3
Universitet og høgskole mer enn 4 år 10.3
Fagskole 3.0

Utdanning i 1970

1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7
Utdanning i 1970
1970
Grunnskole 53.2
Videregående 39.4
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 5.7
Universitet og høgskole mer enn 4 år 1.7

Innvandreres utdanning

2019
2019
Grunnskole 31.7
Videregående 27.8
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.1
Universitet og høgskole mer enn 4 år 15.7
Fagskole 1.3
Ingen utdanning 1.4
Innvandreres utdanning
2019
Grunnskole 31.7
Videregående 27.8
Universitet og høgskole 4 år eller mindre 22.1
Universitet og høgskole mer enn 4 år 15.7
Fagskole 1.3
Ingen utdanning 1.4

Utdanningsregnskap

Nøkkeltall

Utgifter til utdanning

Utgifter til utdanning

205 milliarder kroner

[ 2017 ]

3.5 %

Endring fra året før

Utdanningsutgifter. Prosent

2017
2017
Grunnskole 39.5
Videregående skole 17.9
Høyere utdanning 23.1
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.4
Tilknyttede produkter 0.8
Utdanningsutgifter. Prosent
2017
Grunnskole 39.5
Videregående skole 17.9
Høyere utdanning 23.1
Voksenopplæring 4.1
Annen utdanning 4.1
Jobbtrening 10.4
Tilknyttede produkter 0.8

Barn

Nøkkeltall

Antall barn i barnehager

Antall barn i barnehager

275804  barn

[ 2019 ]

2.1 %

Endring fra ti år før

Barn i barnehagen etter oppholdstid

40 timer eller mindre 41 timer eller mer
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2000 81118 108719
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513
Barn i barnehagen etter oppholdstid
40 timer eller mindre 41 timer eller mer
2000 81118 108719
2001 82244 110405
2002 81867 116395
2003 80368 124804
2004 74200 138897
2005 68002 155499
2006 57784 177164
2007 50594 199221
2008 44475 217411
2009 39894 230280
2010 36086 241053
2011 32410 250327
2012 27728 258425
2013 22764 264413
2014 19329 267085
2015 16102 267506
2016 14407 268242
2017 12747 268875
2018 10802 267776
2019 9291 266513

1 I 1997 ble det innført skolestart i Norge for barn det året de fyller seks år.

Antall barn i barnehager¹

Barn i barnehager
1976 36529
1977 49796
1978 61372
1979 71483
1980 78189
1981 82933
1982 86315
1983 89898
1984 94443
1985 98454
1986 104302
1987 110981
1988 118852
1989 128237
1990 139350
1991 150566
1992 162720
1993 173386
1994 182713
1995 188213
1996 192446
1997 184514
1998 187869
1999 187612
2000 189837
2001 192649
2002 198262
2003 205172
2004 213097
2005 223501
2006 234948
2007 249815
2008 261886
2009 270174
2010 277139
2011 282737
2012 286153
2013 287177
2014 286414
2015 283608
2016 282649
2017 281622
2018 278578
2019 275804

Eldre digitaliserte publikasjoner om barnehager finnes under Historisk statistikk.

Barnehager

Nøkkeltall

Antall barnehager

Antall barnehager

5730  barnehager

[ 2019 ]

14.2 %

Endring fra ti år før

Antall barnehager etter eierform

Privat Offentlig
Privat Offentlig
1988 1592 2452
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701
Antall barnehager etter eierform
Privat Offentlig
1988 1592 2452
1989 1726 2584
1990 1912 2737
1991 2174 2787
1992 2416 2850
1993 2695 2936
1994 3012 2991
1995 3246 3015
1996 3352 3057
1997 3289 2971
1998 3169 3009
1999 2950 2992
2000 2849 2984
2001 2798 2978
2002 2902 2943
2003 3013 2911
2004 3182 2853
2005 3420 2858
2006 3535 2901
2007 3616 3006
2008 3623 3082
2009 3579 3096
2010 3533 3046
2011 3469 3000
2012 3411 2986
2013 3341 2955
2014 3312 2893
2015 3251 2836
2016 3191 2789
2017 3140 2736
2018 3079 2709
2019 3029 2701

Eiere av private barnehager

2015 2016 2017 2018
2015 2016 2017 2018
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 7 11 17 17
Bedriftsbarnehage 93 68 22 24
Studentsamskipnad 26 27 24 27
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 73 66 23 33
Menighet/trossamfunn 121 93 100 93
Stiftelse 66 102 149 151
Enkeltperson 505 484 436 356
Foreldre-eiet 433 446 431 383
Konsern/aksjeselskap 597 829 941 937
Eiere av private barnehager
2015 2016 2017 2018
Kvinne- og familieforbund/sanitetsforening 7 11 17 17
Bedriftsbarnehage 93 68 22 24
Studentsamskipnad 26 27 24 27
Pedagogisk/ideologisk organisasjon 73 66 23 33
Menighet/trossamfunn 121 93 100 93
Stiftelse 66 102 149 151
Enkeltperson 505 484 436 356
Foreldre-eiet 433 446 431 383
Konsern/aksjeselskap 597 829 941 937

Leke- og oppholdsareal per barn

Kommunale barnehager

6.1  m²

[ 2019 ]

0.1 m²

Endring fra året før

Private barnehager

5.4  m²

[ 2019 ]

0 m²

Endring fra året før

Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt

2019
2019
Østfold 5.6
Akershus 5.3
Oslo 5.4
Hedmark 6.6
Oppland 6.1
Buskerud 5.7
Vestfold 5.7
Telemark 5.8
Aust-Agder 6.5
Vest-Agder 5.7
Rogaland 5.7
Hordaland 5.5
Sogn og Fjordane 6.8
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 5.8
Nordland 6.3
Troms Romsa 6.2
Finnmark Finnmárk 7.3
Hele landet 5.8
Leke- og oppholdsareal per barn fylkesfordelt
2019
Østfold 5.6
Akershus 5.3
Oslo 5.4
Hedmark 6.6
Oppland 6.1
Buskerud 5.7
Vestfold 5.7
Telemark 5.8
Aust-Agder 6.5
Vest-Agder 5.7
Rogaland 5.7
Hordaland 5.5
Sogn og Fjordane 6.8
Møre og Romsdal 6.1
Trøndelag Trööndelage 5.8
Nordland 6.3
Troms Romsa 6.2
Finnmark Finnmárk 7.3
Hele landet 5.8

Ansatte

Utdanning

Nøkkeltall

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning¹

40.7  %

[ 2019 ]

0.9 prosentpoeng

Endring fra året før

¹ Grunnbemanning er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna.

kilde: Barnehager, Statistisk sentralbyrå

Ansattes utdanning

Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4
Ansattes utdanning
Annet Videregående opplæring med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget Universitets-/høgskoleutdanning, med barnehagerelevant pedagogisk utdanning
Andre ansatte i arbeid rettet mot barna 69.5 27.9 2.6
Barnehagelærere 13.3 2.4 84.3
Ledere 11.3 0.3 88.4

Kjønn

Nøkkeltall

Andel mannlige ansatte i barnehage

Andel mannlige ansatte i barnehage

11.9  %

[ 2019 ]

Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold

2019
2019
Kommune 10.1
Privat 13.8
Andel mannlige ansatte i barnehager etter eierforhold
2019
Kommune 10.1
Privat 13.8

Ansatte i barnehager etter stilling

Menn Kvinner
Menn Kvinner
Styrer 4.5 6.5
Pedagogisk leder 25.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.9 1.3
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.8 9.1
Andre som jobber direkte med barna 35.9 43.1
Adm./merkantilt personale 1.9 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.4 5.1
Ansatte i barnehager etter stilling
Menn Kvinner
Styrer 4.5 6.5
Pedagogisk leder 25.7 33.7
Personale som gir særskilt språkstimulering til minoritetsspråklige barn 0.9 1.3
Personale som utfører arbeid knyttet til barn/barnegrupper som krever ekstra ressursinnsats 4.8 9.1
Andre som jobber direkte med barna 35.9 43.1
Adm./merkantilt personale 1.9 1.2
Vaktmester, rengjøring m.m. 26.4 5.1

Alder

Ansatte fordelt på alder

Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685
Ansatte fordelt på alder
Barnehagelærere Andre ansatte i arbeid rettet mot barna
29 år og yngre 6426 15144
30-39 år 11050 13697
40-49 år 9038 13017
50-59 år 4232 10620
60 år eller eldre 1269 4685

Innvandringsbakgrunn

Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹

Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.73 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.52 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.8 80.1 90.8
Innvandringsbakgrunn på ansatte i barnehage og i befolkningen¹
Befolkningen Ansatte i annet elevrettet arbeid (prosent) Barnehagelærere (prosent)
Innvandrere 14.73 18.9 8.3
Norskfødte med innvandrerforeldre 3.52 1.0 0.9
Den øvrige befolkningen 81.8 80.1 90.8

Økonomi

Foreldrebetaling

Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹

Gjennomsnittlig månedlig betaling
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2017 2663
2018 2793
2019 2836
2020 2921
Gjennomsnittlig månedlig foreldrebetaling¹
Gjennomsnittlig månedlig betaling
2017 2663
2018 2793
2019 2836
2020 2921

Offentlige utgifter

Nøkkeltall

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage

227845  kroner

[ 2019 ]

Nøkkeltall

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

Kommunenens brutto driftsutgifter til barnehage

54.7 milliarder kroner

[ 2019 ]

2.4 milliarder kroner

Endring fra året før

Private barnehager

Nøkkeltall

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

Foreldrebetalingens dekning av driftskostnadene for private barnehager

15.8 %

[ 2018 ]

Nøkkeltall

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

Offentlige tilskudds dekning av driftskostnadene for private barnehager

87.4 %

[ 2018 ]

Når andelen foreldrebetaling og andelen offentlige tilskudd utgjør mer enn 100 prosent av driftskostnadene, betyr det at barnehagene har større inntekter enn kostnader.

kilde: Regnskap for private barnehager, Statistisk sentralbyrå

Nøkkeltall

Overskudd i private barnehager

Overskudd i private barnehager

1.2 milliarder kroner

[ 2018 ]

4.8 millioner kroner

Endring fra året før

Disponering av positivt årsresultat for private barnehager

2018
2018
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 2.6
Avsetning til reduksjon av udekket tap 21.6
Overført til eier (utbytte) 111.7
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 166.7
Overført til egenkapital 856.2
Disponering av positivt årsresultat for private barnehager
2018
Avsetning til dekning av skattekrav på overskudd 2.6
Avsetning til reduksjon av udekket tap 21.6
Overført til eier (utbytte) 111.7
Overført til konsernselskap (konsernbidrag) 166.7
Overført til egenkapital 856.2
Error occured rendering window "Statistikkside - delerad" (key 207) while handling request to site path: /0/utdanning/faktaside?id=4374

Les også

Les også

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB