Metoder og dokumentasjon for utdanning

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Lærerkompetanse i videregående opplæring. Dokumentasjonsnotat Artikkel 25. september

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte i november 2022 en webundersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonale i videregående opplæring.

 2. Final methodological and implementation report Artikkel 13. september

  This report provides the final results of the project “Improvements for the Norwegian AES”. The project was funded within the framework of the EU grants for the Adult Education Survey (AES) 2022 – Statistical infrastructure under IESS.

 3. Undersøkelsen om læring blant voksne 2022 Artikkel 13. september

  I dette notatet legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram en metodisk dokumentasjon av gjennomføringen av Undersøkelsen om læring blant voksne i 2022.

 4. Voksne i grunnskoleopplæring. Evaluering av prøverapporteringen høsten 2022 Artikkel 19. juni

  I 2018 kartla Statistisk sentralbyrå (SSB) omfanget av grunnskoleopplæring for voksne og eksisterende individregistreringer av deltakere med sikte på en eventuell rapportering på individnivå.

 5. Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen Artikkel 23. mars

  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

 6. Lærerkompetanse i grunnskolen. Dokumentasjonsnotat Artikkel 8. februar

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomførte våren 2022 en undersøkelse om kompetanse blant undervisningspersonale i grunnskolen

2022

 1. Levekårsundersøkelsen for studenter 2021. Dokumentasjonsnotat Artikkel 17. august

  Levekårsundersøkelsen for studenter 2021 ble gjennomført i november og desember 2021. Formålet med undersøkelsen var å kunne gi oppdatert kunnskap om levekår blant studenter.

 2. Voksne i grunnskoleopplæring Artikkel 3. juni

  Ifølge opplæringsloven har alle voksne over opplæringspliktig alder og med lovlig opphold i Norge rett til grunnskoleopplæring. Målet med opplæringen er å kvalifisere deltakerne til videre skolegang eller arbeidslivet.

 3. Dokumentasjon av skolebidragsindikatorer for grunnskolen Artikkel 22. mars

  Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i januar 2017 for første gang skolebidragsindikatorer for alle grunnskolene i landet (SSB Rapport 2017/2), da for de sammenslåtte årgangene 2010 og 2011, 2012 og 2013, samt 2014 og 2015.

2021

 1. Hva koster det å stenge utdanningssektoren? Artikkel 28. juli

  Impact cases blir brukt av mange forskningsinstitusjoner for å synliggjøre hvordan og på hvilken måte forskning får innvirkning på politikk, næringsliv, samfunnsliv, helse og miljø.