Næringsliv og teknologi

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). 

Statistikk

Elektrisitet
Elektrisitetsstatistikken omfatter produksjon, kraftutveksling og strømforbruk.
Næringer på Svalbard
Statistikken viser utviklingen og strukturen i næringene på Svalbard
Etablerere i næringslivet
Statistikk over etablerere av foretak og foretakenes overlevelse
Styre og leiing i aksjeselskap
Statistikken viser styrerepresentantar og daglege leiarar i allmennaksjeselskap og aksjeselskap
Opna konkursar
Statistikken gir ei oversikt over opna konkursar i Noreg.
Skatt for selskaper
Skatt for selskaper viser selskapenes skattepliktige inntekter og formue.
Føretak
Statistikken viser tal på aktive, nyetablerte og avslutta føretak, og i kva grad nyetablerte føretak overlever og veks.
Næringenes økonomiske utvikling
Statistikken gir informasjon om aktiviteten i norsk næringsliv

Faktasider

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 1 av 1
  1. Samfunnsforhold på Svalbard

    Denne rapporten handler om samfunnsforhold på Svalbard, med vekt på utviklingen siden forrige svalbardmelding i 2016. Den viser blant annet at befolkningen øker, og at innbyggerne har relativt god helse og økonomi.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for Svalbard.

Særskilt Svalbard-statistikk

Statistikk
Befolkningen på Svalbard

Hvor mange bor det på Svalbard? Her finner du statistikk over befolkningen i Longyearbyen og Ny-Ålesund, samt tall for innbyggere i Barentsburg og Hornsund.

Statistikk
Næringer på Svalbard

Hvilke virksomheter finnes på Svalbard og hva jobber folk med? Her finner du tallene som beskriver næringslivet på Svalbard

Statistikk
Offentlig sektor på Svalbard

Se tall for statlige inntekter og utgifter på Svalbard, samt omfanget av offentlig sysselsetting.