Statistikkområde

Svalbard

Under finner du lenker til alle statistikker som inneholder tall for Svalbard. For direkte adgang til Svalbard-tallene velger du den relevante statistikken, og følger lenken til Statistikkbanken. I Statistikkbanken velger du tabellene som inneholder fylkestall, merket med (F). Lenke til statistikkene som har tall bare for Svalbard finner du i bunnen av siden.

Alt innhold for området svalbard

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • The economy of the North – ECONOR 2020

  Statistiske analyser 167

  I "The Economy of the North ECONOR 2020" rapporterer et internasjonalt nettverk om nordområdenes økonomi, koordinert av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med CICERO Senter for klimaforskning og Laval universitetet i Québec i Canada.

  Publikasjon
 • Kvinner inntar Svalbard

  Befolkningen i bosettingene Longyearbyen og Ny-Ålesund økte med 31 personer i løpet av 2020. Økningen var størst blant kvinner. Siden 2009 har tre fjerdedeler av veksten vært kvinner.

  Artikkel
 • Fleire på camping og hyttegrend

  Ei tidleg påske førte til at talet på overnattingar på campingplassar og hyttegrender auka kraftig i mars i år samanlikna med mars i fjor. Det var òg fleire overnattingar på campingplassane i mars enn i «normalåret» 2019. For hotella, vart det nok...

  Artikkel
 • Nedturen fortsette for hotella

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i februar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 65 prosent målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • 6 av 10 overnattingar vart borte

  Den nedgåande trenden for overnattingsverksemdene i Noreg fortsette i januar. Talet på hotellovernattingar fall med heile 64 prosent i januar målt mot same månad i fjor.

  Artikkel
 • Full fart før bråstopp for overnattingsbransjen i 2020

  Etter fleire år med auke i talet på overnattingar var det i 2020 et fall på 33 prosent samanlikna med 2019. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 40 prosent.

  Artikkel
 • Halvering av overnattingar

  Overnattingar i november 2020 var meir enn halvert i høve til november året før, etter nye restriksjonar for å stogge pandemien vart iverksett i november. Hotella var særskilt hardt ramma, og hadde ein nedgang på over 60 prosent.

  Artikkel
 • Mer farlig avfall i 2019

  Det ble levert inn cirka 1,61 millioner tonn farlig avfall til godkjent behandling i 2019. Det er 4 prosent økning sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Færre norske hotellovernattingar i oktober

  Overnattingar i oktober 2020 fall med 33 prosent mot same månad året før. Ein sterk nedgang på hotell førte til fallet, men det blei noko dempa av fleire norske overnattingar på campingplassar og hyttegrender.

  Artikkel
 • Økningen i Svalbard-utgiftene fortsetter

  Statens utgifter på Svalbard økte med 10 prosent fra 2018 til 2019. Utgiftene på øygruppen er nær seks ganger så høye som inntektene.

  Artikkel
 • Fleire nordmenn på camping og hyttegrend i september

  Overnattingar i september 2020 fall med 34 prosent mot same månad året før. Det var ein nedgang for alle overnattingsformer, men fleire norske overnattingar på både campingplassar og hyttegrender bidrog til at nedgangen blei dempa. For hotella var...

  Artikkel
 • Oslo-hotella hardast ramma av koronapandemien i august

  Etter ei betring i juni og juli for overnattingsverksemdene, var det eit steg tilbake for overnattingar i august. Det er framleis hotella som slit mest under pandemien. Særleg gjer det seg gjeldande i byar, der Oslo har den største nedgangen i ove...

  Artikkel
 • Svalbard: Nordlendinger ut, utlendinger inn

  For ti år siden hadde over 40 prosent av de bosatte i Longyearbyen og Ny-Ålesund bakgrunn fra Nord-Norge. Nå er andelen nesten halvert, mens det blir stadig flere utenlandske statsborgere.

  Artikkel
 • Overnattingar nær normalt nivå i juli

  Etter fleire månader med kraftige fall i totale overnattingar var det i juli berre ein liten nedgang samanlikna med juli 2019. Agder og Nordland hadde størst auke, medan fallet var størst i Oslo og Vestland. Det var også ein kraftig vriding frå ut...

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.

  Artikkel