Skatt for personer

Til toppen

10941: Hovedposter fra skatteoppgjøret for bosatte personer 17 år og over, etter alder og skattepliktig nettoformue 2013 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
hovedpost fra ligninga
Må velges *
alder
skattepliktig nettoformue

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 4

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoinntekt , Personinntekt lønn , Ytelser fra folketrygden ,

Valgt 0 av totalt 24

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

hovedpost fra ligninga
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken