Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper

Til toppen

08676: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Balanseposter for ikke-finansielle aksjeselskaper 2007 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Anleggsmidler (mill. kr) , Immaterielle eiendeler (mill. kr) , Varige driftsmidler (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 28

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken