Variabeldefinisjon

Investeringer i datter- og konsernseslskap

  English
Navn Investeringer i datter- og konsernseslskap
Definisjon Omfatter verdien av investeringer i datter- og konsernselskaper som ikke er deltagerlignet. Verdien på investeringen kan vurderes etter egenkapitalmetoden eller etter generelle vurderingsregler (anskaffelseskost), jf. regnskapslovens §5-17. Ved bruk av egenkapitalmetoden vurderes investeringen til andelen av egenkapital korrigert for årets resultat i datterselskapet. Positiv forskjell mellom verdi etter egenkapitalmetoden og anskaffelseskost fremkommer som fond for vurderingsforskjeller.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller