Variabeldefinisjon

Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet

  English
Navn Lån til foretak i samme konsern, tilknyttet selskap eller felles kontrollert virksomhet
Definisjon Omfatter lån gitt til foretak i samme konsern, og lån gitt til tilknyttet selskap eller felleskontrollert virksomhet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller