Variabeldefinisjon

Aksjekapital

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Aksjekapital
Definisjon Det opprinnelige kapitalinnskuddet fra aksjonærene,samt seinere emisjoner og overføringer fra andre egenkapitalfond. Minstrekrav til aksjekapital er 100 000 kroner. For allmennaksjeselskap er minstekravet 1 million kroner.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller