Variabeldefinisjon

Sum eiendeler

  English
Navn Sum eiendeler
Definisjon Summen av eiendelene som selskaper rår over, både omløpsmidler og anleggsmidler.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller