Variabeldefinisjon

Leverandørgjeld

  English
Navn Leverandørgjeld
Definisjon Kortsiktig gjeld til leverandører ved kjøp av varer og/eller tjenester - med forfall tidligere enn ett år fram i tid.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller