Variabeldefinisjon

Bankinnskudd og kontanter

  English
Navn Bankinnskudd og kontanter
Definisjon Omfatter verdien av innskudd i bank, post mv og beholdningen av kontanter på balansetidspunktet
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller