Variabeldefinisjon

Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt

  English
Navn Kundefordringer og opptjent ikke fakturert driftsinntekt
Definisjon Omfatter kortsiktige fordringer (tilgodehavender) på kunder, inklusive kunder i samme konsern, etter fradrag for forventet tap - pluss verdien av opptjente inntekter som ennå ikke er fakturert.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller