Variabeldefinisjon

Varelager

  English
Navn Varelager
Definisjon Verdien av varelager (råvarer og innkjøpte halvfabrikata, varer under tilvirkning, innkjøpte varer for videresalg og ferdig egentilvirkede varer).
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller