Bilparken

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07849: Drivstofftype, type kjøring og kjøretøygrupper (K) 2008 - 2023

Jan Sulavik, Statistisk sentralbyrå
+47 411 80 181
Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
03.04.2024 08:00
Personbiler:
kjøretøy
Ambulanser:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Snøscooter:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskaper:
kjøretøy
Personbiler:
31. desember
Ambulanser:
31. desember
Busser:
31. desember
Varebiler:
31. desember
Kombinerte biler:
31. desember
Lastebiler:
31. desember
Mopeder:
31. desember
Lette motorsykler:
31. desember
Tunge motorsykler:
31. desember
Snøscooter:
31. desember
Traktorer:
31. desember
Motorredskaper:
31. desember
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Personbiler , Ambulanser , Busser ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000