07849: Drivstofftype, type kjøring og kjøretøygrupper (K) 2008 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 423 Valgte

Søk

type kjøring

Totalt 7 Valgte

Søk

drivstofftype

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
01.04.2019
Kontakt
Bente E. Andresen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 384
bab@ssb.no

Geir Martin Pilskog, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 383
gmp@ssb.no

Måleenhet
Personbiler:
kjøretøy
Ambulanser:
kjøretøy
Busser:
kjøretøy
Varebiler:
kjøretøy
Kombinerte biler:
kjøretøy
Lastebiler:
kjøretøy
Mopeder:
kjøretøy
Lette motorsykler:
kjøretøy
Tunge motorsykler:
kjøretøy
Beltemotorsykler:
kjøretøy
Traktorer:
kjøretøy
Motorredskaper:
kjøretøy
Referansetid
Personbiler:
31. desember
Ambulanser:
31. desember
Busser:
31. desember
Varebiler:
31. desember
Kombinerte biler:
31. desember
Lastebiler:
31. desember
Mopeder:
31. desember
Lette motorsykler:
31. desember
Tunge motorsykler:
31. desember
Beltemotorsykler:
31. desember
Traktorer:
31. desember
Motorredskaper:
31. desember
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Kommunetallene ble rettet 1. april 2019.
Annet drivstoff inneholder hovedsakelig hybrid.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken