Variabeldefinisjon

Traktor

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Traktor
Definisjon En traktor er et motorisert kjøretøy som for det meste benyttes til jordbruks- og skogbruksaktivitet.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Som traktor regnes enhver motordrevet landbruks- eller skogbrukstraktor med hjul eller belter som har minst to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighet på minst 6 km/t, hvis funksjon i det vesentlige ligger i dens trekkraft, og som er særlig konstruert til å trekke, skyve, bære eller drive forskjellige former for utskiftelig landbruks- eller skogbruksmateriell, eller trekke landbruks- eller skogbrukstilhenger. Traktoren kan innrettes med henblikk på å transportere gods i forbindelse med en anvendelse innenfor landbruk eller skogbruk, og/eller den kan utstyres med passasjerseter. Traktorer deles inn i ulike klasser, og klassen skal fremgå av vognkortet for traktor med registreringsplikt. Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller