Variabeldefinisjon

Moped

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Moped
Definisjon Her medregnes alle typer mopeder, dvs. både tohjuls-, trehjuls- og firehjuls mopeder.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer En moped er en motorvogn med to hjul eller tre hjul som har en høyeste konstruksjonshastighet som ikke overstiger 45 km/t, og som har motor som oppfyller disse vilkårene: Motorvogn med to hjul som har motor med slagvolum som ikke overstiger 50 cm3 dersom den har forbrenningsmotor, eller maksimal kontinuerlig nominell effekt på høyst 4 kW hvis den har elektrisk motor Motorvogn med tre hjul som har motor med slagvolum som ikke overstiger 50 cm3 dersom den har elektrisk tenning, eller maksimal nettoeffekt på høyst 4 kW hvis den har en annen forbrenningsmotor eller maksimal kontinuerlig nominell effekt på høyst 4 KW hvis den har elektrisk motor Som moped regnes også firehjuls motorsykkel med en egenmasse på under 350 kg, hvis høyeste konstruksjonshastighet ikke overstiger 45 km/t, som har motor med slagvolum på 50 cm3 eller mindre for motorer med elektrisk tenning. Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller