Variabeldefinisjon

Kjøringens art

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Kjøringens art
Definisjon Variabelen klassifiserer kjøringen etter dens formål.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller