Variabeldefinisjon

Personbil

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Personbil
Definisjon En personbil er en bil som i hovedsak er beregnet for persontransport.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer En personbil er en bil med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, og som er bestemt til å kjøres på veg, har minst 4 hjul og har en konstruktiv hastighet på over 25 km/t (unntatt skinnekjøretøy og traktorer mv.). Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk Registrerte kjøretøy
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller