Variabeldefinisjon

Beltemotorsykkel

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Beltemotorsykkel
Definisjon En beltemotorsykkel er en snøscooter.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer En beltemotorsykkel er en motorsykkel som hovedsakelig er innrettet for transport av personer eller gods og/eller til å trekke annet kjøretøy, og som har belter og eventuelt styreski/styrehjul og som ikke har egenvekt over 400 kg, og som har en konstruktiv hastighet på over 30 km/t. Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller