Variabeldefinisjon

Lastebil

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Lastebil
Definisjon En lastebil er en bil for godsbefraktning.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer En lastebil er en ferdigoppbygget eller delvis oppbygget motorvogn som er bestemt til å kjøres på veg, har minst 4 hjul og har en konstruktiv hastighet på over 25 km/t, unntatt skinnefartøy og motorvogner definert i §2-4 og § 2-5 i Kjøretøyforskriften. Bil for godsbefordring (inkl. trekkvogn) deles i to grupper: N 2: Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt på over 3500 kg men ikke over 12000 kg, N 3: Bil for godsbefordring med tillatt totalvekt over 12000 kg. Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller