Variabeldefinisjon

Ambulanse

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Ambulanse
Definisjon Motorvogn som er spesielt innrettet for transport av syke og skadede personer - pasienter - liggende på båre.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller