Variabeldefinisjon

Buss

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Buss
Definisjon En buss er en bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet.
Gyldig fra 1994-10-04
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer En buss er en bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet, og tillatt totalvekt ikke over 5000 kg. Utfyllende opplysninger finnes i Kjøretøyforskriften av 4. okt. 1994 nr. 918.
 
Statistisk enhet Kjøretøy
Ekstern kilde Vegdirektoratet
Statistikkemne 10.12.20 - Veitransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller