Finansielt og ikke-finansielt sektorregnskap (opphørt)

Til toppen

07017: Finansielle sektorregnskaper. Fordringer og gjeld, etter institusjonell sektor og finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1995 - 2013

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995 , 1996 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 19

Må velges *

institusjonell sektor


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken