Variabeldefinisjon

Aksjer

  English
Navn Aksjer
Definisjon En aksje er en eierandel i et aksjeselskap og utgjør en del av selskapets egenkapital. Innehaver av aksjene har rett til en andel av overskuddet i selskapet samt en andel av eiendelene i tilfelle likvidasjon. Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. Unoterte aksjer omsettes ikke på en regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller