Variabeldefinisjon

Annen egenkapital FINSE

  English
Navn Annen egenkapital FINSE
Definisjon Annen egenkapital er i finansregnskapet FINSE definert som summen av grunnfondsbevis og kapitalinnskudd.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller