Variabeldefinisjon

Beholdning

  English
Navn Beholdning
Definisjon Beholdning er utestående fordringer/gjeld på et bestemt tidspunkt. Regnskapet som viser beholdningene kalles balansen.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Beholdning (markedsverdi)
Lenket til Statistikkbanktabeller