Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2004 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig realkapital (kr) , Faste eigedomar og skog (kr) , Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle hushald , Aleinebuande under 30 år , Aleinebuande 30-44 år ,

Valgt 0 av totalt 16

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Prosenter er rekna ut av ikkje-avrunda tal. Studenthushald er utelatne.
Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.