Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2004 - 2011

Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
18.01.2013 10:00
Skattepliktig realkapital (kr):
kr
Faste eigedomar og skog (kr):
kr
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr):
kr
Innbu og lausøyre (kr):
kr
Skattepliktig bruttofinanskapital (kr):
kr
Bankinnskot (kr):
kr
Partar i aksjefond (kr):
kr
Obligasjons- og pengemarknadsfond (kr):
kr
Skattepliktig formue i utlandet (kr):
kr
Verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
kr
Verdipapir ikkje registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
kr
Skattepliktig bruttoformue (kr):
kr
Gjeld (kr):
kr
Studiegjeld (kr):
kr
Skattepliktig nettoformue (kr):
kr
Formuesskatt (kr):
kr
Talet på hushald (hushald):
hushald
Skattepliktig realkapital (kr):
31.12.
Faste eigedomar og skog (kr):
31.12.
Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr):
31.12.
Innbu og lausøyre (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttofinanskapital (kr):
31.12.
Bankinnskot (kr):
31.12.
Partar i aksjefond (kr):
31.12.
Obligasjons- og pengemarknadsfond (kr):
31.12.
Skattepliktig formue i utlandet (kr):
31.12.
Verdipapir registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
31.12.
Verdipapir ikkje registrert i Verdipapirsentralen (VPS) (kr):
31.12.
Skattepliktig bruttoformue (kr):
31.12.
Gjeld (kr):
31.12.
Studiegjeld (kr):
31.12.
Skattepliktig nettoformue (kr):
31.12.
Formuesskatt (kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig realkapital (kr) , Faste eigedomar og skog (kr) , Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.