Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie) 2004 - 2011

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattepliktig realkapital (kr) , Faste eigedomar og skog (kr) , Driftslausøyre og andre eigedelar i næring (kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthushald er utelatne.