Skatt for personer

Til toppen
05661: Inntekter og fradrag fra selvangivelsen for bosatte personer 17 år og eldre, etter kjønn. Gjennomsnitt (kr) (F) (avslutta serie) 1993 - 2013
Sist endret
13.11.2014
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
kr
Personinntekt lønn:
kr
Personinntekt pensjoner:
kr
Næringsinntekt:
kr
Renteinntekter:
kr
Aksjeutbytte:
kr
Inntektsfradrag:
kr
Minstefradrag:
kr
Reiseutgifter:
kr
Pensjonspremie:
kr
Renteutgifter:
kr
Alminnelig inntekt etter særfradrag:
kr
Referansetid
Bruttoinntekt:
31.12.
Personinntekt lønn:
31.12.
Personinntekt pensjoner:
31.12.
Næringsinntekt:
31.12.
Renteinntekter:
31.12.
Aksjeutbytte:
31.12.
Inntektsfradrag:
31.12.
Minstefradrag:
31.12.
Renteutgifter:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
kjønn
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 21 Valgte 1

Må velges *

Totalt 26 Valgte 0


Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Alminnelig inntekt etter særfradrag
Negative beløp satt lik 0.

Brukerveiledning for statistikkbanken