Finansinstitusjoner (opphørt)

Til toppen

03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K1 - 2011K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eiendeler , Immaterielle eiendeler , Overtatte eiendeler ,

Valgt 0 av totalt 47

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

finansinstitusjonstype

NORGES BANK

Norges bank eksklusiv petroleumsfondet

finansobjekt

Aksjekapital

Før 1999 inneholder posten også grunnfondsbeviskapital.

Obligasjonslån

Før 1999 inneholder posten også lån som ikke er obligasjonslån