Finansinstitusjoner (opphørt)

03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K1 - 2011K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

finansinstitusjonstype

Totalt 7 Valgte

Søk

finansobjekt Velg minst en verdi

Totalt 47 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 60 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.02.2012
Kontakt
Ola Tveita, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 678
tve@ssb.no

Måleenhet
Balanse:
mill. kr
Referansetid
Balanse:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

finansinstitusjonstype
NORGES BANK
Norges bank eksklusiv petroleumsfondet
finansobjekt
Aksjekapital
Før 1999 inneholder posten også grunnfondsbeviskapital.
Obligasjonslån
Før 1999 inneholder posten også lån som ikke er obligasjonslån

Brukerveiledning for statistikkbanken