Variabeldefinisjon

Overtatte eiendeler

  English
Navn Overtatte eiendeler
Definisjon Overtatte eiendeler omfatter faste eiendommer og tilfeldige eiendeler og beholdinger som er overtatt i forbindelse med inndrivelse av fordringer.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller