65487
/bank-og-finansmarked/statistikker/finansinst/kvartal
65487
Fortsatt økning i finansinstitusjonenes utlån
statistikk
2012-02-28T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
finansinst, Finansinstitusjoner (opphørt), banker, kredittforetak, finansieringsforetak, Norges Bank, statlige låneinstitutter, forsikringsselskaper, utlån, finansobjekt (for eksempel aksjer, obligasjoner, sertifikater)Finansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Finansinstitusjoner (opphørt)4. kvartal 2011

Denne statistikken er opphørt.

Innhold

Publisert:

Fortsatt økning i finansinstitusjonenes utlån

Finansinstitusjonenes utlån har økt med 5 prosent, til 4 161 milliarder kroner, det siste året. Utlån til publikum har i samme periode økt med 6,9 prosent, til 3 589 milliarder.

Finansieringsforetakene lånte ut 5 prosent mer til publikum i 4. kvartal 2011 enn i 3. kvartal samme år. For bankene ble utlån til publikum i samme periode redusert med 0,1 prosent, til 2 000 milliarder kroner.

Veksten de siste tolv månedene i finansieringsforetakenes utlån til publikum var 17,2 prosent. Den utgjorde 1 307 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2011.

Økning i beholdningen av verdipapirer

Finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var balanseført til 2 093 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2011. Det er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med kvartalet før. Tolvmånedersveksten i finansinstitusjonenes plasseringer i verdipapirer var på 1,9 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2011.

Beholdningen av aksjer, andeler og grunnfondsbevis har de siste tolv månedene økt med 4 prosent, mens beholdningen av obligasjoner har økt med 5,7 prosent. Obligasjoner utgjør fortsatt den største andelen av den samlede verdipapirbeholdningen, som er på 63,9 prosent. Tilsvarende andel for aksjer, andeler og egenkapitalbevis var 29,6 prosent.

Økning i forvaltningskapitalen

Samlet forvaltingskapital for finansinstitusjoner har økt med 8,3 prosent, til 7 383 milliarder kroner, i løpet av de siste tolv månedene. Den totale forvaltningskapitalen for bankene har økt med 8,5 prosent. Til sammenligning steg forvaltingskapitalen i forsikringsselskapene og finansieringsforetakene med henholdsvis 4,6 og 16,7 prosent i samme periode.

 

Forvaltningskapital og utlån til publikum fra finansinstitusjonene. 4. kvartal 2010-4. kvartal 2011. Milliarder kroner
 
 4. kvartal 20101. kvartal 20112. kvartal 20113. kvartal 20114. kvartal 2011
 ForvaltningskapitalUtlånForvaltningskapitalUtlånForvaltningskapitalUtlånForvaltningskapitalUtlånForvaltningskapitalUtlån
 
I alt6 8203 3566 9503 3986 8613 4577 2243 5257 3833 589
Norges Bank 3961 3991 3661 3701 3401
Banker3 6411 9673 6821 9623 5951 9773 8492 0033 9512 000
Statlige låneinstitusjoner 246 231 253 237 252 238 254 239 258 243
Finansieringsforetak1 4851 1141 5281 1571 5611 2001 6671 2451 7341 307
Forsikringsselskaper1 052431 088411 087411 084381 10038
 

 

Definisjoner

Publikum :

Omfatter kommuner, husholdninger og ikke-finansielle foretak.

Finansieringsforetakene :

Omfatter blant annet kredittforetakene.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen