Finansinstitusjoner (opphørt)

Til toppen

03958: Finansinstitusjoner. Balanse, etter finansobjekt (mill. kr) (avslutta serie) 1997K1 - 2011K4

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
finansobjekt
Må velges *
finansinstitusjonstype

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

kvartal

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 60

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Eiendeler , Immaterielle eiendeler , Overtatte eiendeler ,

Valgt 0 av totalt 47

finansinstitusjonstype


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

finansinstitusjonstype
NORGES BANK
Norges bank eksklusiv petroleumsfondet
finansobjekt
Aksjekapital
Før 1999 inneholder posten også grunnfondsbeviskapital.
Obligasjonslån
Før 1999 inneholder posten også lån som ikke er obligasjonslån

Brukerveiledning for statistikkbanken