Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter

Til toppen

03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie) 1991 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1991 , 1992 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. A LØPENDE INNTEKTER , A1000 formuesinntekter , A1100 renter ,

Valgt 0 av totalt 59

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Revisjon er foretatt av alle årganger f.o.m. 1995. I revisjonsperioden er uttak fra offentlig forretningsdrift flyttet fra løpende overføring til formuesinntekt.

art

A2310 skatt på inntekt og formue unntatt ved utvinning av petroleum

Etter at Skattefordelingsfondet ble nedlagt 01.01.1997, blir fellesskatten inntektsført direkte i statskassen

Brukerveiledning for statistikkbanken