Variabeldefinisjon

Driftsresultat

  English
Navn Driftsresultat
Definisjon Driftsresultatet i en næring er definert som summen av bruttoprodukt og næringssubsidier minus summen av lønnskostnader, næringsskatter og kapitalslit. I institusjonelt sektorregnskap defineres driftsresultatet i en sektor på samme måte. For husholdningssektoren omtales store deler av dette som blandet inntekt.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
Kommentarer I institusjonelt sektorregnskap beregnes overskudd i produksjonen før netto rente- og leieinntekter for postene: lånt/utlånt finanskapital leid/utleid materiell ikke-produsert realkapital leid/utleid naturkapital som grunn
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller