Diplom, illustrasjon
  1. Gå til ssb.no og statistikkbanktabell 11536: Årslønn, etter sektor, statistikkvariabel og år. Finn ut kva gjennomsnittslønna var i Noreg i dei siste to åra som du finn tal for. NB: Talet du får ut frå tabellen er gjennomsnittslønna, men variabelen heiter årslønn.
  2. Les artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge? Korleis kan ein berekne gjennomsnittleg lønn? Og finne ut kva som er medianlønn? Kva var medianlønna i Noreg i 2023?
  3. Kvifor har 60 prosent av lønnstakarane lågare lønn enn gjennomsnittet, ifølgje artikkelen?
  4. Vel ut fem yrke frå «Jeg vil sammenligne» på utdanning.no som du og sidemannen din er interesserte i, og finn ut korleis gjennomsnitts- og medianlønna er for yrka. Er tallene for lønn i disse fem valgte yrkene over eller under 2023-tallene for gjennomsnittslønn og medianlønn i artikkelen Hva er vanlig lønn i Norge?