Diplom, illustrasjon

Diskuter i ei gruppe kva som motiverer deg når du skal velje utdanning.

Alle set opp mellom tre og fem slike motivasjonsfaktorar kvar i prioritert rekkefølgje.

La de vekt på forskjellige eller dei same faktorane? Diskuter dette gjerne også i klassen.