Diplom, illustrasjon

Snakk saman om kva de har lært. Skriv ned nokre stikkord først åleine, og reflekter i mindre grupper og/eller i heil klasse.

  • Kva var mest interessant av det de lærte?
  • Kva synest de at de har lært når de ser på læringsmåla igjen no?

Læringsmål

  • Utforske og lære fakta om arbeidsliv, utdanningsval og lønn i Noreg.
  • Lære å bruke tala om temaa.
  • Reflektere over kva statistikkane om arbeidsliv, utdanningsval og lønn kan seie om personleg økonomi og om kva som motiverer for utdanningsval.