Diplom, illustrasjon
  1. Gå til tabell 3 Fagfelt for studenter i Norge og utlandet på sida Studenter i universitets- og høgskoleutdanning og last tala ned i eit rekneark.
  2. Korleis var kjønnsfordelinga for alle studentar i Noreg i 2013 og 2023?
  3. Blant studentar i Noreg: For kva tre fagfelt var det høgast andel kvinner i 2023? Sjå bort frå «Allmenne fag».
  4. Blant studentar i Noreg: For kva tre fagfelt var det høgast andel menn i 2023? Sjå bort frå «Allmenne fag».
  5. Kva vil de seie om endringar i kva for fagfelt kvinner og menn vel i 2023 samanlikna med 2013, når de ser på tala for studentar i Noreg?